Gearing Consultancy en Advies werkt op het snijvlak van publiek-privaat aan bevordering van samenwerking, innovaties en duurzaamheid

Onafhankelijke advisering

Gearing Consultancy & Advies werkt vanuit een onafhankelijke positie op het snijvlak van publiek-privaat. Weet wat er speelt binnen bedrijven en overheid en gebruikt over en weer de ontwikkelingen en ervaringen op beide terreinen.

Samenwerking brengt verder

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.  Gearing-ca begeleidt samenwerkingsprocessen en weet in die samenwerking de beoogde doelen te bereiken. Het is vooral mensenwerk waarin het gaat om respect, transparantie en onderling vertrouwen.

Duurzaamheid centraal

Gearing-ca werkt samen met bedrijven, overheden, bedrijven en organisaties aan een duurzamer inrichting van maatschappij en economie vanuit de uitgangspunten van de circulaire economie en clean tech.